בדיקות דופלר ודופלקס
מציג תוצאות 3 - 3 מתוך 6

בדיקות דופלר ודופלקס

עורקי כליות: יתר לחץ דם

עורקי כליות: יתר לחץ דם

מערכת הפטו-פורטאלית: יתר לחץ פורטאלי

מערכת הפטו-פורטאלית: יתר לחץ פורטאלי

בדיקת סקר לגילוי מוקדם של מפרצת האאורטה הבטנית: (AAA (Abdominal Aorta Aneurysm

בדיקת סקר לגילוי מוקדם של מפרצת האאורטה הבטנית: (AAA (Abdominal Aorta Aneurysm

ורידים: גפה תחתונה ועליונה בשאלה של פקקת ורידית, אי ספיקה ועוד

ורידים: גפה תחתונה ועליונה בשאלה של פקקת ורידית, אי ספיקה ועוד

מדידה של ה-CIMT) Carotid Intima Media Thickness)

מדידה של ה-CIMT) Carotid Intima Media Thickness)

עורקים כולל עורקי הצוואר, גפיים ועוד

עורקים כולל עורקי הצוואר, גפיים ועוד